Náš Príbeh

Vychovali sme množstvo lyžiarov, ale najmä dobrých športovcov. Šport rozvíja  discíplínu, vytrvalosť  a cieľavedomosť, čo deti určite zúročia vo svojom ďalšom živote.

2001

Založenie klubu

 

2006

Prvé väčšie úspechy

 

2008

Noví členovia klubu

 

2018

Zmeny v organizácii

 

2020

silná členská základňa

 

Náš tím

Tréningový proces je zabezpečený kvalifikovanými trénermi. Rozvoj pohybovej aktivity vedie kvalifikovaný kondičný tréner. Zimné tréningy pre rozvoj techniky lyžovania sú pod vedením skúsených lyžiarskych trénerov, ktorí sami v minulosti úspešne pretekali.

Mgr. Erik Stenchlák

Mgr. Erik Stenchlák

kondičný tréner

Tréner pre letnú prípravu a telocvične. Inštruktor lyžovania Erik je kvalifikovaný kondičný tréner, ktorý študoval na Univerzite Komenského v BA, fakultu telesnej výchovy a športu. Jeho úlohou je navrhovať tréningový proces tak, aby sa deti naučili správnej koordinácii pohybu pri športe, na hodinách treningu sa nenudili a tešili sa na ďalšie tréningy.

Ing. Radoslav Gruss

Ing. Radoslav Gruss

lyžiarsky tréner

Dohliada na správny rozvoj techniky lyžovania. Rado je mimoriadne skúsený lyžiar, ktorý dlhé roky pretekal a na záver svojej kariéry navádzal nášho najúspešnejšieho paralympionika. Spolu s ním získal bronzovú medailu v Salt Lake City a len o chlp mu unikla zlatá. Vaše deti sa vďaka jeho skúsenostiam naučia správne technicky lyžovať.

Alexander Kanovits

Ing. Alexander Kanovits

predseda klubu

„Šaňo“ - ako ho všetci voláme - je v našom klube už od nepamäti. Jeho úlohou je koordinovať činnosti klubu, administratívna činnoť, organizácia zimných výjazdov, zabezpečovať dobré vzťahy s mestom, inými klubmi, asociáciou, no najmä s lyžiarskymi strediskami.